Show Biz

TRẢ LẠI BÓP CHO TA! SAO HOLLYWOOD (Gerard Butler phim 300) ĐẾN SÀI GÒN BỊ MÓC BÓPTRẢ LẠI BÓP CHO TA! SAO HOLLYWOOD (Gerard Butler phim 300) ĐẾN SÀI GÒN BỊ MÓC BÓP, phải làm sao đây? Nhắn tin cho Bí thư Thăng – không ăn thua! Hẹn ra phố đi bộ để tỉ thí – không được vì không được tụ tập đông người! Phải gặp TRÙM, thì may ra… Và cái kết có hậu!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button