Show Biz

Tại Sao Chư Phật Xuống Trần Độ Thế Lại Không Để Lộ Danh Tánh? (178)Nam Mô A Di Đà Phật! Chúng con xin cung kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni chứng minh. Xin kính mời các Cụ Ông Bà, các Bác, Cô Chú cùng Chư …

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button