Show Biz

Hình tròn, chu vi diện tích hình tròn – Toán lớp 5 – cô giáo Phạm Thị Thu ThủyBài giảng “Hình tròn. Chu vi và diện tích hình tròn” của cô Phạm Thị Thu Thủy giúp các con có thể nhận biết được hình tròn, các đồ vật có dạng hình tròn.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button